🎓💚🎉 PIM Graduation Ceremony 2022 งานรับปริญญารุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11 ผู้สำเร็จการศึกษาคุณภาพ พร้อมประสบการณ์ พร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ จากหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 7,494 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนคือความภูมิใจของเรา #TeamPIM จากความสำเร็จของการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานทันที (Ready to Work) หลังจบการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ตามมาดูภาพบรรยาการ สีสันวันรับปริญญา และความภูมิใจในวันสำคัญจากตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาป้ายแดง พีไอเอ็ม รุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11 ได้ที่ https://www.pim.ac.th/archives/21285

หรือชมภาพบรรยากาศและ Video ย้อนหลัง ได้ที่ Facebook Facebook : pimfanpage (www.facebook.com/pimfanpage)

#รับปริญญาพีไอเอ็ม
#PIMGraduationDay #TeamPIM #จบแล้วเวิร์ค
#รุ่นที่10 #รุ่นที่11