พีไอเอ็ม ร่วมเสวนาการศึกษาในงาน Thailand Education & Jobs Fair 2023 ที่กัมพูชา โชว์จุดเด่นรูปแบบการเรียน Work-based Education

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 1 ใน 17 สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมงาน Thailand Education & Jobs Fair 2023 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Thailand Alumni in Cambodia เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ผ่านการศึกษาและการทำงาน โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศไทย บริษัทและผู้ประกอบการในกัมพูชา ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทำงาน โดยมี นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และ นายฮองชวน ณารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา กัมพูชา เป็นประธานร่วมเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานการศึกษา บริษัทภาคเอกชน และผู้ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุม Angkor Kizuna Hall, Japan Cooperation Centre (CJCC) The Royal University of Phnom Penh (มหาวิทยาลัยภูมินทร์ พนมเปญ)

ภายในงานมีการเสวนาการศึกษาในประเทศไทย โอกาสด้านทุนการศึกษาและโอกาสการทำงาน จากผู้แทน 5สถาบันการศึกษาชั้นนำ โดย คุณธนรัสมิ์ ธีรธนาเกียรติ์ ผู้อำนวยการ งานการตลาดหลักสูตรนานาชาติ เป็นตัวแทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย กล่าวถึงภาพรวมของพีไอเอ็มว่า “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจและเครือข่ายภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดดเด่นด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน และมีประสบการณ์จากการลงมือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง หรือที่เรียกว่า Work-based Education โดยบูรณาการเครือข่ายทางธุรกิจและการศึกษาทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ถ่ายทอดผ่านการเรียน การสอน และการวิจัย จึงทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทำงานได้ทันที

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนกัมพูชา เพื่อศึกษาต่อที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กว่า 175 คน และบัณฑิตบางส่วนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัทในเครือซีพีที่มีการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด, MAKRO CAMBODIA, บริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น”

ในขณะเดียวกันพีไอเอ็มได้ร่วมออกบูธการศึกษา เพื่อแนะนำหลักสูตรนานาชาติและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในประเทศไทย โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชา และมีบริษัทชั้นนำต่างๆ จากประเทศไทยที่มีการลงทุนในกัมพูชากว่า 20 บริษัท เข้าร่วมนิทรรศการและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สอบถามและสมัครงาน

นอกเหนือจากเข้าร่วมงาน Thailand Education and Jobs Fair 2023 พีไอเอ็มยังได้รับเชิญจาก Phnom Penh International University (PPIU) บรรยายการจัดการศึกษาแบบ Work-based Education พร้อมแนะนำการศึกษาต่อในประเทศไทยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และยังได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Mini Education Fair เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันและหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักเรียนเกรด 11-12 ที่ CIA First International School โรงเรียนนานาชาติ Top 5 ในกัมพูชา