ชวนชาวซีพีร่วมงานเสวนาพอใจวันเดียวครั้งที่ 6/2022 ในหัวข้อ ค่านิยม…เริ่มต้นได้ด้วยไอเดีย (ตอนที่2)

ชวนชาวซีพีงานเสวนาพอใจวันเดียวครั้งที่ 6/2022 ในหัวข้อ ค่านิยม…เริ่มต้นได้ด้วยไอเดีย (ตอนที่2) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มเปิดห้อง Zoom เวลา 13:00 น.

สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR CODE หรือ https://forms.office.com/r/f4T8EbvfAj