ชวนชาวซีพีร่วมงานเสวนาพอใจวันเดียวครั้งที่ 4/2022 ในหัวข้อ “ค่านิยม….ผมทำได้ คุณก็ทำได้” 

ขอเชิญชาวซีพีร่วมงานเสวนา พอใจวันเดียว ครั้งที่ 4/2022

ในหัวข้อ “ค่านิยม….ผมทำได้ คุณก็ทำได้” 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ทางระบบออนไลน์ (เริ่มเปิดห้อง Zoom เวลา 13:00 น. )

โดยท่านสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR CODE หรือคลิก ที่นี่