ขอเชิญชวนผู้บริหารพนักงานเครือซีพีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (26ก.ค.) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (28ก.ค.) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน 68 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยมี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม เวลา 08.20 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานครโดยขอความร่วมมือแต่งกายชุดสูทสีเข้ม เสื้อเชิ้ตขาว เนคไทสีเหลือง หรือ เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ หรือ เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์องค์กรหรือ เสื้อสีเหลืองแบบสุภาพ กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำ

และ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.45 น. หน้าอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม โดยขอความร่วมมือแต่งกาย เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ หรือ เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์องค์กรหรือ เสื้อสีเหลืองแบบสุภาพ กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำ