Race to Zero…ปฏิบัติการรวมพลังสร้างโลก Net Zero เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ประเด็นสำคัญบนเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก ด้านความยั่งยืน”

นับถอยหลังสู่ “การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564” หรือ “UN Global Compact Leaders Summit 2021” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.2564 ผู้นำจากทั่วโลกกว่า 25,000 คนจะรวมพลังกันรับมือกับ “มหันตภัยโลกร้อน” ภัยคุกคามของโลกที่คืบคลานมาติด ๆ กับวิกฤติโควิด-19

“Race to Zero” คือ แคมเปญระดับโลก (Global Campaign) ที่ชวนเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ชวนผู้นำภาคธุรกิจเอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผนึกกำลังเพื่อปฏิบัติการแข่งขันลดคาร์บอนเป็นศูนย์ เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ UNFCCC ที่ทั่วโลกได้ร่วมเเสดงเจตนารมณ์และตั้งมั่นไว้ว่าจะต้องร่วมจำกัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

“การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564” หรือ “UN Global Compact Leaders Summit 2021” เป็นอีกหนึ่งเวทีผู้นำจากทั่วโลกจะเคลื่อนไหวและแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติการแข่งขันเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์….รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์…

วันนี้ คุณรู้จัก “Race to Zero” หรือยัง?