คุณธนากรรองประธานกรรมการอาวุโส เครือฯ บริจาคสมทบ”กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์” ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้บริจาคสมทบ ”กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์” เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมต้อนรับ

ในโอกาสนี้ คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ คุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้นำตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ร่วมบริจาค

วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้ง ”กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เหล่านั้นให้สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก กองทุนฯเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา สามารถช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้จำนวน 1,196 คน เป็นเงินมากกว่า 5 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ให้ทุนการศึกษาจำนวน 319 รายเป็นเงิน 1,436,000 ล้านบาท และช่วยเหลือครอบครัวจากภัยพิบัติพายุปลาบึก 2 ราย

Cr:PR วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์