ชวนชาวซีพีบอกต่อความมั่นใจร้าน 7-eleven / CP Fresh Mart / Makro / Chester’s และTrue Shop มีมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด-19

สืบเนื่องจากกรณีที่โลกโซเชียลมีความกังวลเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการใช้บริการร้านค้าต่างๆในเครือฯอาทิเช่นร้าน 7-eleven / CP Fresh Mart / Makro / Chester’s และ True Shop จากการติดตามการกำหนดมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านค้าต่างๆของเครือฯได้มีการออกมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ มีการออกมาตรการ 7 ขั้นตอน ต่อมาปรับเป็นมาตรการ 9 ขั้นตอน และตอนนี้ได้ปรับเป็นมาตรการ 10 ขั้นตอนแล้ว เพิ่มความเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ตามดีกรีการแพร่ระบาด

7-11 เข้มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในส่วนของร้าน 7-11 มีการออกมาตรการถึง 9 ขั้นตอน ดังนี้

โดยล่าสุดเซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับป้องกันไวรัสโควิด-19 คัดกรองเข้าร้าน-Social Distancingเพิ่มประสิทธิภาพการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทำเส้นเว้นระยะต่อคิวให้ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกร้าน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน พร้อมมุ่งเน้นมาตรการด้านการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์กล่าวว่า บริษัทเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและลูกค้าร้านเซเว่นฯทั่วประเทศมั่นใจได้ว่ามาตรการที่บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายปลอดภัย จึงขอวิงวอนมายังลูกค้าทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

โดยมีขั้นตอนในการคัดกรองก่อนเดินเข้าร้านเพื่อใช้บริการ ดังนี้

-ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้บริการภายในร้าน

-ขออนุญาตวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ

-บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับลูกค้าและพนักงาน บริเวณหน้าร้าน และเคาน์เตอร์จุดชำระเงิน

-ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยกำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน สำหรับร้านขนาดเล็ก จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 10 คน ร้านขนาดกลางจะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คนและร้านขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

-รวมทั้งมีการทำเส้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตรระหว่างรอคิวหน้าร้าน ขณะที่จุดชำระเงินก็ได้ตีเส้นเว้นระยะต่อคิวภายในร้านบริเวณเคาน์เตอร์ให้มีระยะมากกว่า 1 เมตรเช่นกัน

-ทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

“บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานอย่างสูง พร้อมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กรุณาให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตลอดมา”

+++++++++++++++

ร้านเฟรชมาร์ทเข้มเหมือนกัน

สำหรับร้านเฟรชมาร์ทก็มีมาตรการ 9 ขั้นตอน เข้มข้นไม่แพ้ร้าน7-11

ชมคลิปมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของ CP Fresh Mart 

ยกระดับการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น 9 มาตรการ

?ยกระดับการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น 9 มาตรการ เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด – 19 เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า.ใส่ใจในความปลอดภัย.ด้วยความห่วงใย#CPFreshmartสะอาดปลอดภัยรวมใจต้านโควิด – 19

โพสต์โดย CP Freshmart เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน 2020

+++++++++++++++

แม็คโคร เพิ่ม 9 มาตรการเข้มข้น

ด้านแม็คโครก็เช่นเดียวกัน มีการ ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าทุกคนก่อนเข้าสาขา พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค รณรงค์สวมหน้ากากและถุงมือ สร้างความมั่นใจ

แม็คโคร เข้าใจความกังวลของลูกค้า จึงต้องการสร้างความมั่นใจในการมาเลือกซื้อสินค้า ได้เพิ่มมาตรการดูแลลูกค้าขึ้นอีกหลายประการ ได้แก่ เพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าและพนักงานทุกคนก่อนเข้าสาขา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้างเล็กน้อย แต่ลูกค้าทุกคนก็รู้สึกมั่นใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่จุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ ชั้นวางสินค้าแนะนำลูกค้าให้สวมถุงมือหรือใช้ที่คีบเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ เพิ่มจุดตั้งแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค เพิ่มความเข้มงวดในการฆ่าเชื้อโรคตลอดกระบวนการจัดส่งสินค้า ตั้งแต่ศูนย์กระจายสินค้าจนถึงสาขา รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายถึงมาตรการเข้มข้นของแม็คโคร เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

มาตรการความเข้มข้นที่ บริษัท สยามแม็คโคร ยกระดับขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับลูกค้า ประกอบด้วย
1. ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าและพนักงานทุกคน บริเวณทางเข้าสาขา กรณีพบลูกค้ามีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศา ให้ทำการขอวัดซ้ำ หากยืนยันเป็นไข้ เชิญลูกค้านั่งพักนอกสาขา ณ จุดที่จัดไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตจัดสินค้าบริการให้แทนการผ่านเข้าสาขา โดยหลังจัดของและส่งมอบแล้ว พนักงานต้องล้างมือทำความสะอาด ทุกครั้ง 2. เพิ่มจุดวางแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อมากขึ้น ในจุดบริการลูกค้าจุดชั่งสินค้า แผนกอาหารสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ประตูทางเข้า-ออก

3. ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาเปิดห้าง ถึง เวลาปิดห้าง ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้า, รถเข็นสินค้า ,เคาท์เตอร์บริการต่างๆ ,โทรศัพท์ ,ตู้เอทีเอ็ม,รถวิลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น 4. รณรงค์ให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ใช้ที่คีบตลอดเวลาในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และอาหารสด หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 5. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสาขา ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย

6.ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ 7.ออกมาตรการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกัน ขณะปฏิบัติงานในอาคาร กรณีป่วยเป็นไข้หวัดจะต้องรีบพบแพทย์ และให้หยุดงานเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อดูอาการ 8.ออกมาตรการให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 9. ปรับเปลี่ยนรูปแบบประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เน้นการประชุมทางโทรศัพท์ หรือVDO/Teleconference

+++++++++++++++

ทรูเข้มเหมือนกัน

ส่วนทรูทรู ห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคนเป็นสำคัญเปิดแนวการปฏิบัติงานของ “ช่างทรู” ในช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยได้จัดเตรียม ทีมช่างพร้อมเข้าติดตั้ง และแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างทันท่วงที ตลอดจนมีทีมเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ 1242 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิด และใส่ใจตลอดช่วงสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้

ในกรณีอุปกรณ์มีปัญหา หรือมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์ที่บ้านของลูกค้า ก็จะมีมาตรการคุมเข้มเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัย ดังนี้

• ช่างทุกคนจะต้องติดบัตรก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปบ้านลูกค้า

• เมื่อถึงยังบ้านลูกค้า ช่างทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย แนะนำตัวขออนุญาตเข้าบ้านลูกค้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์

• ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะติดตั้งทุกครั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะต้องล้างมืออีกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ ปิดงานและออกจากบ้านลูกค้า

• หากบ้านลูกค้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ช่างจะต้องสวมชุดและแว่นตาป้องกัน พร้อมปฏิบัติงานและให้บริการอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ทรู ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ พร้อมจัดมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทรูทั่วประเทศ

+++++++++++++++


ร้าน Chester’s

และรวมทั้งร้านเชสเตอร์ เพื่อความปลอดภัยเต็มขั้นกับมาตรการความสะอาดที่เชสเตอร์ให้ความใส่ใจ

ให้ทุกคำของลูกค้าและปรับรูปแบบการบริการระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 63 เป็นบริการรูปแบบ เฉพาะซื้อกลับบ้าน และ เดลิเวอรีเท่านั้น

ชมคลิปมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของ Chester’s

เพื่อความปลอดภัยเต็มขั้น??กับมาตรการความสะอาดที่เชสเตอร์ให้ความใส่ใจ❤ให้ทุกคำของเพื่อนๆ…

โพสต์โดย Chester's เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

จากความใส่ใจในมาตรการความปลอดภัยของร้านค้าต่างๆของกิจการในเครือฯเพื่อนๆชาวซีพีมั่นใจและฝากประชาสัมพันธ์บอกกับผู้คนในสังคมกัน

+++++++++++++++