น้องแนน – สุธิตา อีกหนึ่งความสำเร็จจากโครงการพัฒนาอาชีพ “นักบริบาล”อาชีพที่มีค่าทางใจ และมีเกียรติมาก”

.
น.ส.สุธิตา ศรีสุนนท์ หรือน้องแนน อายุ 25 ปี หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 1 โดยเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จังหวัดนนทบุรี เป็นรุ่นแรก ซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตร น้องแนนได้รับจ้างดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านเคสโดยตรง จนถึงปัจจุบัน
.
“หนูเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีความรู้เรื่องงานบริบาลเลย เมื่อซึมซับจากคุณแม่ ที่เป็นนักบริบาล ทำให้รู้สึกอยากทำอาชีพนี้ จึงเข้ามาร่วมโครงการฯ เมื่อเรียนจบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ทำให้หนูเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริง พร้อมที่จะก้าวออกมาทำงานในสายงานนี้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยหนูเลือกที่จะทำงานดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านเคส เพราะอยากใช้เวลาในการดูแลผู้สูงอายุให้เต็มที่ ได้ศึกษาอาการและศึกษานิสัย เพื่อดูแลให้ดีที่สุด”
.
คลิปวีดิโอ : https://www.youtube.com/watch?v=3MXrgbYgfh8
อ่านเพิ่มเติม : http://www.cp-foundationforrural.org/rldf11112564/
.