โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเสบียงอาหาร-น้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียง ในฐานะประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า พร้อมด้วย ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ คุณอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และคุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบเสบียงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชนจำนวน 11 ตำบล ในพื้นที่อำเภอพร้าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอพร้าว ซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กับชุมชนและเครือข่ายอำเภอพร้าวมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2566  เริ่มจากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน การซักซ้อมและวางแผนเข้าดับไฟป่า ตลอดจนความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ที่มา  โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ