ประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร?? ฟัง “ศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอ เครือซีพี เปิดมุมมองน่าสนใจ…ชี้ต้องแก้พื้นฐานของประเทศ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับเกษตรสู่ 4.0

#วิสัยทัศน์ซีอีโอเครือซีพี
#ประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร