แวดวงเกมออนไลน์คึกคัก “ซีพี” ผนึกกำลัง “ทรู ดิจิตอล พลัส” ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จัด โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม “SDGs Game Fest” สร้างสรรค์เกมเชื่อมโยงความรู้ด้านความยั่งยืนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ในปี 2573 สำหรับประเทศไทยหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนได้พยายามสื่อสารเรื่อง SDGs ให้เกิดการตระหนักรู้ในหลายรูปแบบเพื่อสอดแทรกเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม

ล่าสุดนับเป็นมิติใหม่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด จัดโครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม SDGs Game Fest การสร้างสรรค์ไอเดียออกแบบและพัฒนาเกม ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs เพื่อให้เกิดการสื่อสารและรับรู้ผ่านแพลทฟอร์มเกมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างคึกคักมีผู้เข้ารับการคัดเลือกรอบแรกมากถึง 75 ทีม อายุตั้งแต่ 12-70 ปี และมีความหลายหลายอย่างมากทั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการเกมออนไลน์ นักพัฒนาเกม เหล่าเกมเมอร์ ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเกมออนไลน์ แต่มีความตื่นตัวที่จะร่วมเทรนด์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก

SDGs Game Fest เดินทางมาถึงรอบนำเสนอแนวคิดเกม (Concept Pitching) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากค่ายเกม 8 ท่าน ได้แก่ คุณแคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผศ. ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move คุณอภิญญา สิระนาท Head of Exploration, UNDP Accelerator Lab Thailand คุณธนภณ พีธาพันธุ์ไพบูลย์ Creative Director คุณนาวิน ทรัพย์จินดา Senior 3D Advisor บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (True Axion Interactive) คุณอมร วิวัฒน์สุนทร (เซียนโอ๊ตโตะ) Executive Producer-Online Station และผู้แทนจากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนที่เครือฯได้ร่วมมีบทบาทผลักดันในฐานะธุรกิจเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของโลกให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนกับคนรุ่นใหม่ผ่านรูปแบบเกม โดยทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ  ซึ่งกลุ่มเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เราจึงใช้เกมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ทั้งในแง่ผู้เล่น ผู้สร้างเกม และคนที่อยู่รายรอบที่จะได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณมานะ ประภากมล ผู้บริหาร บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด กล่าวว่า เกมถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด ในการถ่ายทอดแนวคิดด้านความยั่งยืนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งแต่ละทีมที่เข้าสู่รอบเสนอแนวคิดได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างมาก เพราะการสร้างสรรค์เกมให้สนุกก็ว่ายากแล้ว แต่การต้องสอดแทรกเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ถือเป็นความท้าทายมากขึ้นไปอีก แต่ละทีมได้ออกแบบเกมที่เกี่ยวกับ SDGs ได้ลึกซึ้งมีศักยภาพมาก จึงถือว่าโครงการนี้เหมือนเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ได้ตระหนักและรับรู้เรื่องความยั่งยืน และหวังว่าเรื่องนี้จะอยู่ในจิตสำนึกและเป็นส่วนหนึ่งในผลงานใหม่ๆของคนเหล่านี้ในอนาคต

ขณะที่ คุณแคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ สะท้อนความสำคัญของ SDG และโครงการนี้ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกับการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทุกประเด็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกรอบเวลาการดำเนินตาม SDG ภายในปี 2030 ขณะนี้เหลือไม่ถึง 10 ปีแล้ว ซึ่งการใช้เกมเป็นสื่อเข้าถึงเยาวชนและประชาชนที่เป็นอนาคตของประเทศและมีความสำคัญต่อการพัฒนา ด้านหนึ่งได้ประโยชน์ในแง่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ อีกด้านคือได้ประโยชน์ในการสร้างการตระหนักรู้ ในเรื่องของ SDG ด้วย ซึ่งทั้งหมดจะช่วยกันส่งเสริมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

ด้านผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move กล่าวว่า จากการตรวจผลงานที่ส่งเข้ามาทั้ง 75 ผลงาน รู้สึกทึ่งมากกับความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจในการพยายามจะบรรลุเป้าหมาย SDG ผ่านการสื่อสารด้วยเกมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆในเรื่อง SDG ที่น่าชื่นชม

สำหรับโครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม SDGs Game Fest ได้ทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจาก 20 ทีมให้เหลือ 5 ทีม จากนั้นการแข่งขันรอบต่อไปคือการนำเสนอเกมเวอร์ชั่นต้นแบบเพื่อคัดให้เหลือ 3 ทีมสุดท้าย ลำดับถัดมาจะเป็นการคัดเลือกหาทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งในรอบนำเสนอเวอร์ชั่นทดสอบของเกม โดยเกมที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นเกมจริงตามเป้าหมายสูงสุดของโครงการ และนำไปแสดงในงาน Thailand Game Show 2022 โดยคาดว่าจะได้ทีมชนะเลิศภายในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://sdgsgamefest.com/ และ Facebook: SDGs Game Fest