📌ขอเชิญชวนชาวซีพี ร่วมงาน SET ESG Webinar Series: Business & Climate Change ครั้งที่ 1“Understanding Climate Change as Business Drivers”

มาเข้าใจธุรกิจกับ Climate Change ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และตลาดโลกเพื่อปรับตัวและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

โดยในงานนี้ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ กับผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำอีกด้วย

📌21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ร่วมงานออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx

📌Click ลงทะเบียน: https://forms.gle/MUX26QfGrKUWMHYc8

📌Click ดูเพิ่มเติม: https://www.setsustainability.com/events