เซเว่นญี่ปุ่นเตรียมใช้ AI ช่วยวางแผน ลดเวลาและตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

7-Eleven ประเทศญี่ป่น เตรียมใช้ AI เพื่อปรับปรุงการวางแผนผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานในภาคการค้าปลีก ในปี 2024 คาดลดเวลาในการวางแผนงานและกระจายสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2024 เซเว่นญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ AI ในการคิดข้อความและรูปภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายและผลตอบรับของผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย คาดว่าจะช่วยลดเวลาวางแผนผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 90% สามารถกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่และตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7-Eleven สร้างระบบข้อมูลบนคลาวด์ร่วมกับติดตั้ง AI จากบริษัทต่าง ๆ เช่น OpenAI, Google และ Stability AI ซึ่งใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลยอดขาย ข้อมูลจากผู้ผลิต รวมถึงข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการแบบเดิม ๆ ที่พัฒนาผ่านการสำรวจผู้บริโภคและการประชุมภายในหลายครั้ บริษัทยังหวังด้วยว่า AI จะมีส่วนช่วยในการร่างแนวทางออกผลิตภัณฑ์ใหม่

AI ช่วยลดการประชุมได้ถึง 80%

พนักงานระดับผู้จัดการประมาณ 1,000 คน ที่ใช้ AI ในการดำเนินงาน พบว่าลดการประชุมได้กว่า 80% รวมถึงลดเวลาในการวางแผนผลิตภัณฑ์แต่ละขั้นตอนจากสูงสุด 10 เดือนเหลือเพียงเดือนเดียว ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่งานด้านอื่นได้ จึงมีแนวโน้มที่จะขยายการใช้ AI ไปยังฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในฤดูใบไม้ผลิ 2024

ปัจจุบัน 7-Eleven  ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ประมาณ 3,400 รายการภายใต้แบรนด์ Seven Premium คาดว่าการนำ AI มาใช้นั้นจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทด้านค้าปลีกต่อไป

อ้างอิง: asia.nikkei