ฉัตรเกษตรน่ารู้ : โชว์ไอเดีย วัดระดับน้ำในนาข้าวสมัยใหม่!!!

“น้องอิท-อิทธิพล จันทร์นุ่ม” หนึ่งในเกษตรกรสมาชิกภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืนเจนเนอเรชั่นใหม่ รุ่นลูก-หลาน ซึ่งรับช่วงต่อจากบรรพบุรุษที่มีอาชีพประจำ จึงไม่ค่อยมีเวลามากนัก และจะให้มาดูน้ำที่นาทุกวันคงทำไม่ไหว ทำให้ต้องคิดวิธี ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี เข้าช่วยอำนวยความสะดวก ลองไปดูกันว่า เจ้าเทคโนโลยีที่ว่านั้นคืออะไร?!