ครั้งแรกของเครือฯ เปิดตัวโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยการจัดงานรูปแบบ ‘ไฮบริด’ กับ “การประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 (CP Symposium 2022)”

.
ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ “Anywhere, Anyone” ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเครือฯ ทุกท่าน ได้ร่วมรับชม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายการผนึก “แรงสมอง” และ “แรงใจ” ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร
.
เพราะความรู้ในทุกด้าน จะเป็นรากฐานของอนาคตอีก 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์
.
📌 มาร่วมสร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ไปด้วยกัน

วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2022

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังซีพีทุกประเทศ

.
#CPsymposium2022