นวัตกรคือ กำลังสำคัญขับเคลื่อนเครือซีพี….สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ร่วมเชิดชูนวัตกรเครือฯ ในงาน CP Symposium 2022

โดย ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานการประชุมวิชาการ ด้านไอทีและดิจิทัล

คนซีพีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุมวิชาการ

การจัดการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Symposium 2022  จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ  การสะท้อนภาพความเป็นพนักงานเครือซีพี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานมาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อให้การทำงานดีขึ้น และเมื่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงนำมาเผยแพร่เป็นความรู้ทางวิชาการให้แก่เพื่อนพนักงานด้วยกัน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายเพื่อให้พนักงานทุกคนรู้จักกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดการผนึกกำลังและทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย

นอกจากความรู้ทางวิชาการที่สร้างนวัตกรรมจากพนักงานแล้ว เครือฯ ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการระดับประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเครือฯ   เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต และที่สำคัญยังเป็นการเชิดชูนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนวัตกรเหล่านี้เป็นกำลังหลักสำคัญในขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้เครือซีพีเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ตามที่วิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโสและผู้บริหารระดับสูงที่ได้มอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายไว้

ร่วมภูมิใจกับผลงานด้านไอทีและดิจิทัล

ปัจจุบัน การทำธุรกิจของเครือฯ มุ่งเน้นไปในด้านดิจิทัลมากขึ้น ยกตัวอย่างในด้านการเงิน ซึ่งการทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นในรูปแบบดิจิทัล ที่เราเรียกว่า Digital Currency หรือบิทคอยน์ ซึ่งพนักงานของเครือฯ ก็ให้ความสนใจในด้านนี้มากขึ้น โดยได้มีการสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลงานนวัตกรรมด้าน Blockchain  มากขึ้น  อีกทั้งปัจจุบันลักษณะของโครงสร้างด้านไอทีหรือ Infrastructure มีการเปลี่ยนแปลง Cloud Technology  เข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่พนักงานเครือฯ นำองค์ความรู้ด้าน Cloud Technology มาประยุกต์กับงานของเครือซีพีได้อย่างไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาทิ ลูกค้าซีพีเอฟ แมคโคร โลตัส ซีพีออลล์หรือเซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือของทรู ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละกลุ่มธุรกิจนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเราเรียกว่า Big Data เมื่อเรามี Big Data นวัตกรหรือพนักงานของเครือฯ  ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง Data Analytic  ซึ่งในงานนี้เราได้คัดเลือกผลงานเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิ AI , Blockvhain, Cloud Tech, Big Data , Data Analytic ที่พนักงานของเรานำมาประยุกต์ มานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเครือซีพีทุกท่าน มาร่วมการประชุมวิชาการ CP Symposium 2022 ครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และยังได้อรรถรส ที่สำคัญที่สุดยังได้รู้จักนวัตกรของเรา ที่สามารถติดต่อและสร้างเครือข่ายได้

งานนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูนวัตกรแล้ว ผมอยากให้การประชุมวิชาการเป็นแรงบันดาลใจ จุดประกายให้พนักงานของเครือซีพีทุกท่านที่มาร่วมงาน นำองค์ความรู้ที่ได้รับและนำนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเป็นนวัตกรที่เป็นกำลังหลักสำคัญของเครือซีพี และก้าวสู่การเป็นนวัตกรของประเทศไทยในอนาคตได้