5 ประเด็นที่มีผลต่อการผลิตอาหารสัตว์ของโลกในปีนี้

WattAgNet.com ได้ออกบทความเรื่อง 2019 Poultry Outlook : 5 issues influencing feed production โดยได้นำการคาดการณ์ของ Rabobank ที่คาดว่าในปีนี้การผลิตเนื้อสัตว์ปีก เนื้อหมู และเนื้อวัวของโลกจะเพิ่มขึ้นราว 1 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่การผลิตเนื้อสัตว์ปีกจะมีการขยายตัวดีในหลายพื้นที่ เช่น เอเซีย ยุโรปตะวันออก และลาตินอเมริกา (ยกเว้นบราซิล)
(ดูที่ www.wattagnet.com)

แม้ว่าการผลิตเนื้อสัตว์ปีกจะมีแนวโน้มที่ดี แต่ทว่ามี 5 ประเด็นที่จะมีผลต่อการผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่
• ความไม่แน่นอนในการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ซึ่งหากทั้ง 2 ประเทศสามารถตกลงกันได้ก็คาดว่าจะทำให้สหรัฐฯส่งเนื้อไก่และถั่วเหลืองไปยังได้มากขึ้น

• China effect – การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู (ASF) มีผลให้การผลิตเนื้อหมูของจีนลดลง และต้องการเนื้อไก่เพื่อมาบริโภคแทนเนื้อหมู ซึ่งจะทำให้ราคาเนื้อไก่สูงขึ้น และจีนต้องนำเข้าเนื้อไก่มากขึ้น

• กระแสการลดการใช้ยาปฎิชีวนะ ทำให้การดูแลสุขภาพ biosecurity และการบริหารด้านโภชนาการของสัตว์มีความสำคัญมากขึ้น

• โรคระบาด – ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆยังคงเป็นภัยที่อาจ disrupt การผลิตเนื้อไก่ได้

• ความต้องการของผู้บริโภค มี 3 เรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) ความโปร่งใสและอาหาร/อาหารสัตว์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยี blockchain จะมีบทบาทในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคมาก

2) การยอมรับระบบการผลิตเนื้อไก่แบบใหม่ เช่น เนื้อไก่จากไก่ที่ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะ เนื้อไก่จากไก่ที่เลี้ยงแบบfree-range และไข่ไก่จากไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงในกรงตับ

3) ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วจะคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และความยั่งยืนมากที่สุด

——————————————————-