การประเมินเครือข่ายร้านอาหารด้านการใช้ยาปฎิชีวนะในเนื้อสัตว์

FAIRR-องค์กรความร่วมมือของนักลงทุนเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 4.9 ล้านล้านดอลล่าร์ ได้ออกเอกสาร เรื่อง Improving antibiotics stewardship in livestock supply chain เพื่อรายงานผลการประเมินเครือข่ายร้านอาหารรวม 20 รายซึ่งมีรายได้รวมกว่า 72,000 ล้านดอลล่าร์ (ดูรายละเอียดที่ www.fairr.org)

FAIRR รายงานว่า ปัญหาการดื้อยาปฎิชีวนะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลก เฉพาะในยุโรปมีชาวยุโรปถึง 33,000 คนต้องเสียชีวิตจากปัญหานี้ ประเทศต่างๆจึงให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยในปัจจุบันมีกว่า 60 ประเทศที่มีการจำกัดการใช้ยาปฎิชีวนะในภาคปศุสัตว์

FAIRR ได้ทำการประเมินเครือข่ายร้านอาหารมาตั้งแต่ปี 2016 และครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 โดยจะประเมินทั้งด้านนโยบายและการดำเนินการ เช่น การเปิดเผยข้อมูล การติดตามและตรวจสอบจากบุคคลที่ 3 และประเภทของเนื้อสัตว์

ผลการประเมิน พบว่า The Cheesecake Factory มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ Marton’s,Whitebread, Mitshell&Butlers, The Restaurant, Wendy’cs, Domino’s Pizza, Mc Donald’s, JD Wetherspoon, Yum!Brands, Dine, Papa John’s, Greene King, Darden, Denny’s, Texas Roadhouse ตามลำดับ

———————-