แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มของโลก ปี 2030

Mintel ได้ออกเอกสาร เรื่อง Global Food and Drink Trends 2030 เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของอาหารและเครื่องดื่มของโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้า
(ดูรายละเอียดที่ mintel.com)

3 แนวโน้มของอาหารและเครื่องดื่มของโลก
1) การเปลี่ยนแปลงจากผู้บริโภค – ผู้บริโภคจะเรียกร้องในประเด็นด้านจริยธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดย Mintel สำรวจพบว่า ชาวไอร์แลนด์ 67% เห็นว่าภาวะโลกร้อนและมลภาวะเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ และ 34% ของชาวบราซิลกลุ่ม Gen Z เห็นว่ากลุ่มของตนตระหนักถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อน
ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น เช่น กว่า 80 บริษัทใหญ่ของโลกเข้าร่วมโปรแกรม We Mean Business เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Danone ให้คำมั่นจะใช้แต่ส่วนผสมจากการเกษตรแบบ regenerative เท่านั้น ภายในปี 2025
2) Smart Diets – เทคโนโลยี เช่น IOT, Application, และ การพิมพ์แบบ 3 มิติ รวมถึง smart device ต่างๆจะช่วยให้มีการผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคลได้
บางบริษัทได้เริ่มปรับตัวต่อแนวโน้มนี้แล้ว เช่น
• Nestle ร่วมกับ JD.com ออก AI ด้านโภชนาการ
• Vita Mojo ในลอนดอนเป็น Food Service แรกที่ออก guidance อาหารตาม genetic ของผู้บริโภค
3) การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง – ผู้บริโภคจะยอมรับอาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ผักจากฟาร์มแนวตั้ง ฟาร์มที่ใช้หุ่นยนต์ และเนื้อจาก cell-based เพื่อเพิ่มผลผลิต ความยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร
เราอาจปลูกพืชผักในสถานที่ที่หลากหลาย เช่น ฟาร์มลอยน้ำ ฟาร์มใต้ดิน และฟาร์มในอวกาศ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจกังวลต่อเทคโนโลยีในอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้อาหารประเภท clean label ได้รับความนิยมมากขึ้น

—————————