เทศกาลผลไม้ไทย ปี 66 ยืนหนึ่ง ในกว่างโจว

เทศกาลผลไม้ไทย  ปี 66 ยืนหนึ่ง ในกว่างโจว

กงสุลเกษตร นครกว่างโจว จัดเทศกาลผลไม้ไทย ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของผลไม้ไทยในตลาดจีน พร้อม Live Streaming ผ่านแพลตฟอร์ม DOUYIN (Tik Tok จีน) Pagoda แนะนำผลไม้ไทย รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง และบริษัท Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Co., Ltd. จัดงานเทศกาลผลไม้ไทย ประจำปี 2566 (Thai Fruit Festival 2022) ณ ห้างสรรพสินค้า Hangyang City นครหนานหนิง ภายใต้ธีม “泰爱你” (ไทยรักคุณ) ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์

เทศกาลผลไม้ไทย  ปี 66 ยืนหนึ่ง ในกว่างโจว

การจัดงานเทศกาลผลไม้ไทยในครั้งนี้เป็นการบูรณการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักผลไม้ไทยหลากหลายชนิด และสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของจีน

ตลอดจนส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยผ่านหน้าร้านจำหน่ายผลไม้ Pagoda 5,645 สาขาทั่วประเทศจีน และการส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Pagoda เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของผลไม้ไทยในตลาดจีน โดยภายในงานฯ ได้มีการแสดงผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน 5 สายพันธุ์ มังคุด เงาะ ลำไย ลองกอง มะพร้าว ส้มโอ ชมพู่ กล้วยไข่ มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนุน เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว และนางสาววรรณลดา รัตนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Live Streaming ผ่านแพลตฟอร์ม DOUYIN (Tik Tok จีน) Pagoda แนะนำผลไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมทั้งประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งการ Live Streaming ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากชาวจีน

เทศกาลผลไม้ไทย  ปี 66 ยืนหนึ่ง ในกว่างโจว

ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ร่วมกับบริษัท Pagoda จัดงานเทศกาลผลไม้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 โดยได้เลือกจัดงานที่นครหนานหนิง ด้วยเล็งเห็นว่าเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นประตูสู่อาเซียน โดยมีด่านนำเข้าผลไม้ไทยที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียง และด่านท่าเรือชินโจว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยที่มีหลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลไม้ไทย และผลักดันการขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านเครือข่ายของร้านจำหน่ายผลไม้ Pagoda ทั่วประเทศจีน