ชวนชาวซีพีติดตาม คุณศุภชัย ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ให้สัมภาษณ์ คุณเคน นครินทร์ (THE STANDARD) เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาไทย และ หนุนเด็กไทยปั้น ‘สตาร์ทอัพ’

คุณศุภชัย ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ คุณเคน นครินทร์ ใน THE STANDARD ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องเริ่มตั้งแต่ ‘ระบบนิเวศ’ โดยใช้ตัวชี้วัดใหม่ 5 ข้อ ทั้งความโปร่งใส กลไกตลาด ความเป็นผู้นำ การให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และความเท่าเทียม และตามด้วยบทสัมภาษณ์ว่าด้วยแผนดันไทยเป็น ‘ศูนย์นวัตกรรมโลก’ หนุนเด็กไทยปั้น ‘สตาร์ทอัพ’ ก่อนเรียนจบ

++++++++++++

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ปฏิรูปการศึกษาไทยด้วย 5 ตัวชี้วัด

++++++++++++

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ เปิดแผนดันไทยเป็น ‘ศูนย์นวัตกรรมโลก’ หนุนเด็กไทยปั้น ‘สตาร์ทอัพ’