“สิ่งที่ถูกต้อง ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ เราต้องทำ”….เรื่องเล่าจาก “ภูมิ ศิรประภาศิริ

“สิ่งที่ถูกต้อง ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ เราต้องทำ”….เรื่องเล่าจาก “ภูมิ ศิรประภาศิริ” เด็กนักเรียนในวัง สู่นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ผู้น้อมนำกระแสพระราชดำริ “ปิดทองหลังพระ” มาปรับใช้ในการทำงานที่เครือซีพี

“ทุนเล่าเรียนหลวง”  หนึ่งในทุนการศึกษาที่เป็นความหวังและเป็นเป้าหมายของเด็กนักเรียนไทยหลายคน  ที่มีความฝันอยากไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ  เช่นเดียวกับ  “ภูมิ ศิรประภาศิริ”  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9  ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  และยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการทำงานด้านความยั่งยืนที่เครือซีพี

 “เรียนรู้ ลงมือทำจริง” จากการทำเกษตรโครงการหลวงในวังสวนจิตรลดา

คุณภูมิ ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตอดีตนักเรียนที่มีโอกาสเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา  ที่ไม่ได้เพียงการศึกษาความรู้วิชาการเท่านั้น แต่ยังได้ประสบการณ์ “การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง” ในการทำการเกษตรจากโครงการหลวง  ภายในรั้ววังสวนจิตรลดา เพื่อทำการศึกษา ทดลอง และวิจัยทางด้านเกษตรกรรม

ที่นี้ เป็นสถานที่แห่งแรกที่ทำให้คุณภูมิได้ซึมซับถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อศึกษาและวางแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนทุกข์ยากให้พสกนิกร รวมทั้งการทดลองเกษตรจนกลายเป็นโครงการตัวอย่างที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม

“ผมโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีโอกาสไปศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา  ซึ่งก็เป็นโรงเรียนในรั้วในวัง แต่ว่าเป็นวังที่คงไม่เหมือนกับกษัตริย์ของประเทศอื่น ๆ เพราะในรั้ววังสวนจิตรฯ ไม่ใช่ว่ามีแต่พระราชวังเท่านั้น แต่มีแปลงทดลองเกษตรมากมาย มีโรงวัว โรงช้าง ทุ่งนา บ่อปลา โครงการหลวงต่างๆ”

โอกาส “ทุนเล่าเรียนหลวง”

เปิดโลกทัศน์เด็กไทยในอเมริกา

ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6  คุณภูมิได้รับโอกาสสามารถสอบผ่านจนได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามความฝันที่อยากจะเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ คุณภูมิเล่าให้ฟังว่า เป็นช่วงที่นักเรียนหลายคนมีความสนใจอยากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ทุนการศึกษาที่สนับสนุนในสมัยนั้นมีไม่มากนัก ได้พยายามศึกษาหาข้อมูลและได้รับคำแนะจากครูแนะแนวให้ไปสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง จนสามารถสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

“ทุกคนก็มีความฝันที่อยากไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่เมืองนอก ผมก็สนใจ และก็โชคดีอาจารย์แนะแนวบอกว่ามีทุนเล่าเรียนหลวง หรือว่าทุนคิงที่พวกเรารู้จักกัน  ผมก็ลองไปสอบดู  ตั้งใจศึกษาหาข้อมูลก่อนไปสอบมาก และได้ไปสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์จนในที่สุดได้รับโอกาสจากทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ผมรู้สึกว่าทำให้เด็กคนนึงได้เปิดโลกทัศน์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย”

ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ในแต่ละปีจะมีการแข่งขันที่สูงมาก  เนื่องจากจำกัดการให้ทุนปีละ 9 ทุนเท่านั้น

โดยทุนเล่าเรียนหลวงมีข้อกำหนดเดียวคือให้ผู้รับทุนกลับมาทำงานในประเทศไทยเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษาโดยไม่จำเป็นว่าต้องทำงานให้กับภาครัฐ   ซึ่งไม่เหมือนกับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยอื่นๆ ที่จะต้องทำงานให้กับรัฐบาลไทย

จุดเริ่มต้นการทำงาน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่เครือซีพี

คุณภูมิศึกษาจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทาลัย Harvard และศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย Duke เพราะมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิม  หลังเรียนจบคุณภูมิได้ทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาในฐานะที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ประมาณ 2 ปี  และกลับมาทำงานต่อที่ประเทศไทย

จนวันหนึ่งได้รับข่าวจากผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่รู้จักกันว่าเครือฯ กำลังต้องการคนรุ่นใหม่เข้าไปทำงาน  ซึ่งขณะนั้นเครือซีพีกำลังสร้างสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือฯ

ในขณะนั้นผู้บริหารต้องการมุมมองใหม่ๆ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเรื่องของความยั่งยืน  จึงได้เริ่มต้นทำงานในโครงการดังกล่าวในตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับทีมงาน  รวมถึงงานทางด้านวิชาการและให้คำปรึกษาในเชิงสิ่งแวดล้อมของสถาบันแห่งนี้

หลังจากนั้นย้ายมาทำงานต่อที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในส่วนงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืน  เป็นจังหวะเดียวกับที่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่  ต่างเริ่มพัฒนาและให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความยั่งยืน  ที่แบ่งออกเป็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ผมได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ให้ได้เข้ามาทำงานด้านความยั่งยืนที่กลุ่มทรู มาช่วยระดมความรู้ กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ซึ่งหน้าที่ของทีมงานคือการไปเสาะหาว่าประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ข้องแวะกับกิจการของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและประเทศชาติ”

“ปิดทองหลังพระ” แนวพระราชดำริของในหลวงร. 9

สู่การปรับใช้ในการทำงาน

ด้วยความภูมิใจของการได้เป็นศิษย์เก่าทุนเล่าเรียนหลวงที่ได้กลับมาทำงานรับใช้แผ่นดินไทยในองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศอย่างเครือซีพี องค์กรที่ดำเนินกิจการภายใต้ “พระบรมโพธิสมภาร” มาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ นักเรียนทุนคนนี้ไม่ลืมน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปรับใช้ในการทำงาน  ด้วยการน้อมนำหลักคิด “ปิดทองหลังพระ” ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมักจะตรัสอยู่เสมอ  นั่นคือ “การทำความดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผย”  

เขามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจแก่คนทำงานได้ดี  เพราะหลายผลงานอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นหรือสาธารณะได้รับทราบแต่ว่างานเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ อีกเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงาน  คือ การถามตัวเองถึง “หน้าที่” คือการทำประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อคนอื่น  หรือต่อบริษัทได้มากขนาดไหน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยประทานสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ  ถึงเรื่องงานของกษัตริย์ไทย

“การปิดทองหลังพระ ถ้าเราทำงานของตัวเองให้ดีแล้ว และเป็นงานที่ส่งผลดีต่อผู้อื่น  สิ่งที่เราทำดีแล้ว จะเป็นรางวัลในการทำงานของเราเอง  ซึ่งเราอาจไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยอจากภายนอกก็ได้  สิ่งสำคัญราได้ไถ่ถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่า  หน้าที่  ศักยภาพ  ตำแหน่ง  บริบทที่เราอยู่  เราสามารถทำอะไรเพื่อสร้างผลดีต่อคนอื่นๆ ทั้งคนในบริษัท รวมไปถึงคนในสังคม  เราต้องถามตัวเองว่าเราได้ทำประโยชน์ตอบแทนประเทศได้เต็มศักยภาพทีเรามีหรือยัง”

“สิ่งที่ถูกต้องต่อประเทศชาติ เราต้องทำ”

ความภูมิใจที่ได้ทำงานในเครือซีพี

เครือเจริญโภคภัณฑ์  ถือเป็นบริษัทเอกชนของคนไทยที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันถึง 100 ปี  และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภูมิตัดสินใจเข้ามาทำงานที่เครือซีพี พร้อมยกบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ขึ้นมาอธิบาย

“ผมได้เข้ามาทำงานที่เครือซีพีประมาณ 8-9 ปีแล้ว  มีความมั่นใจมากว่า องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยคนที่พยายามตั้งใจนำแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงมาปรับใช้ในการทำงาน ขอยกตัวอย่างบทเพลง ความฝันอันสูงสุด  ซึ่งเป็นบทที่ชื่นชอบและหัดเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็ก….จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันผิด  สิ่งที่เรารู้ตัวว่าทำผิด  ต้องแก้ไข ปรับปรุง  เพื่อไม่ให้มันผิดอีก  สิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ  เราต้องทำ”

คุณภูมิ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า  เครือซีพีและบริษัทในเครือ  ต่างเติบโตขึ้นมาในสังคมไทยก็ด้วยการอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวง แม้ว่าโครงสร้างของประเทศไทยจะเต็มไปด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ  แต่สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นคือ การที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มครองราชย์  เพื่อพยายามพัฒนา  ปรับปรุง  และปูพื้นฐานในหลายด้าน  เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้น  จนกลายมาเป็นแนวทางให้บริษัทเอกชน นำความสามารถและศักยภาพของบริษัทมาช่วยในการพัฒนาประเทศ  นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเครือซีพีก็เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นลำดับแรก  ดั่งค่านิยม 3 ประโยชน์ที่เครือฯยึดมั่นมาโดยตลอด

“ด้วยศักยภาพเครือเจริญโภคภัณฑ์  ที่มีพนักงานประมาณ 360,000 คนทั่วโลก  โดยที่ประเทศไทยมีพนักงานประมาณ 200,000 คน  ก็มีคนที่มีศักยภาพ  มีประสบการณ์ ทักษะต่างๆ  ทางด้านธุรกิจที่สามารถมาช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศได้  เพราะฉะนั้นความตั้งใจของเครือซีพี  จึงไม่ใช่แค่การพัฒนาในเชิงธุรกิจ  สร้างตัวเลขผลกำไร ผลตอบแทนเท่านั้น  ขณะเดียวกันเราได้ตระหนักและมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมเป็นหลักด้วย” 

Cr: PR CPG