คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี และประธานกรรมการทรู ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมปาฐกถาพิเศษและเสวนาเวที TNN 16 Dinner Talk “Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทย” มุ่งเปิดเวทีสะท้อนมุมมองผู้นำหลากภาคส่วน หวังสร้างการเปลี่ยนแปลง อัปเกรดประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานจัดงาน TNN 16 Dinner Talk “Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทย” เวทีใหญ่แห่งปี 2024 ที่จัดขึ้นโดยช่อง TNN 16 สถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมผู้บริหารเครือซีพี อาทิ คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดีย บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ TNN ช่อง 16 และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ประธานคณะผู้บริหาร สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมงานล้วนเป็นผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ คุณชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณชฎาทิพ จูตระกูล คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ เป็นต้น ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย

คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เปิดงานสัมมนา “Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทย” โดยระบุว่า การอัปเกรดประเทศไทย จำเป็นต้องสร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง ซึ่ง 4 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำในหลายเรื่องทั้งโครงการพักหนี้ ดูแลค่าครองชีพ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน การดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น รวมถึงเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เพื่อเปิดตลาดการค้าใหม่ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การเข้าไปดูแลแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การแก้ปัญหายาเสพติด ขณะที่ภาคการลงทุน รัฐบาลยังให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จีนเข้ามาตั้งโรงงาน เกิดการจ้างงานและเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังคงดูแลกลุ่มโรงงานรถยนต์สันดาปของญี่ปุ่น ที่เคยสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทย นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแลนด์บริดจ์ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมโยงการขนส่งไปในหลายภูมิภาค และยังสร้างการเติบโตให้กับประเทศ รวมทั้งยังมีโครงการพัฒนาด้านการบิน ซึ่งรัฐบาลจะแถลงนโยบายในเดือนมีนาคมนี้  โดยรัฐบาลพร้อมดูแลคนฐานราก ด้วยนโยบายต่าง ๆ เพื่อหวังยกระดับฐานรากให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและที่สำคัญยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์อัปเกรดประเทศไทย” จาก คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเสวนา “แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาวะชะลอตัว” โดยคุณชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย

โดยคุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แนวทางการอัปเกรดประเทศไทย ต้องให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน ขับเคลื่อนในทุกองคาพยพ ผลิตสินค้าให้เป็นตามระเบียบโลกใหม่ เพื่อให้สินค้าไทยแข่งขันได้ ขณะที่คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า กระทรวงแรงงานจะสามารถช่วยอัปเกรดประเทศไทยได้ด้วยการสร้างความสมดุล อัปสกิลแรงงานไทยไปทำงานยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้เข้าไทยมากขึ้น

งาน TNN 16 Dinner Talk “Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทย” จัดขึ้นโดย TNN ช่อง16 ซึ่งเป็นสถานีข่าวที่มุ่งนำเสนอข่าวสารและสาระประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ต่างประเทศ และสังคม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลและบทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ รวมไปถึงทิศทางของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยทาง TNN ช่อง 16 ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่จับตาของทั่วโลก จึงเปิดเวทีเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้นำจากหลากหลายภาคส่วนที่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป