ซีอีโอเครือซีพี ‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ คิกออฟการประชุม CEO Town hall ให้นโยบายและมุมมองด้านการสื่อสาร แนะต้องตามให้ทันเทรนด์โลก สร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ความคาดหวังสังคม และให้ความสำคัญด้านการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการประชุม Townhall  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารด้านความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “Unlock Communication for Sustainability”  โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานที่ประชุม  พร้อมทั้งได้สะท้อนมุมมองและให้แนวทางด้านการสื่อสารภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค 4.0  ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  รวมทั้งผู้บริหารของสำนักข่าว TNN , TRUE4U, TRUE VISIONS กว่า 200 คน ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณศศิเพ็ญ ไตรโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ คุณอณิมา ทัศจันทร์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารองค์กร บจ.เจียไต๋  คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บมจ.สยามแม็คโคร และคุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน โลตัส

คุณศุภชัยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความท้าทายของโลกในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสื่อและการสื่อสาร อาทิ วิกฤตโควิด-19 ภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์อำนาจสองขั้ว ภาวะโลกร้อน การลดความเหลื่อมล้ำ และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล เพื่อเป็นแนวติดในการออกแบบการสื่อสาร การผลิคคอนเทนต์ และพัฒนาการสื่อสารที่ดีและมีคุณภาพ  ซึ่งรวมไปถึงคุณภาพการผลิตโฆษณาของกลุ่มธุรกิจ การขยายผลการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อด้านความยั่งยืนของเครือฯ

นอกจากนี้ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ได้นำเสนอกรณีศึกษาด้านการสื่อสารของบริษัทชั้นนำ และองค์กรด้านสื่อระดับโลก เพื่อให้เห็นแนวคิดและมุมมองการนำเสนอข่าว สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการตั้งเป้าหมายและการวัดผลเพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนาและวางแผนการผลิตคอนเทนต์ที่ดีและมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป

การประชุม Townhall  ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานด้านการสื่อสารของเครือฯ รวมทั้งทีมงานด้านสื่อมารวมตัวกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้รับทราบทิศทางมุมมองด้านการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในงานที่เป็นประโยชน์  ซึ่งคุณศุภชัย มีดำริให้จัดประชุมเป็นประจำทุก 2-3 เดือน เพื่อให้ทีมงานได้รับทราบแนวทางและอัพเดทสถานการณ์ความเป็นไปของโลก และการสื่อสารข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม