ส่งออก 9 เดือนปรับตัวลดลง 3.8% “สรท.” คาดทั้งปีติดลบ 1.5% ลุ้นปี 67 ฟื้นตัว 0-2% หลังสัญญาณดีขึ้น

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ในเดือน มกราคม – กันยายน 2566 พบว่า มีการส่งออกรวมมูลค่า 213,069.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.8 และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 7,268,400 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 3.4 (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัยพบว่า การส่งออกในช่วงมกราคม-กันยายน ปรับลดลงร้อยละ 1.2) ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 218,902.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง ร้อยละ6 และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 7,558,144 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 5.9 ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนมกราคม-กันยายน 2566 ขาดดุลเท่ากับ 5,832.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 289,744 ล้านบาท โดย สรท.คาดการณ์เป้าหมายการส่งออกรวมทั้งปีนี้ จะปรับตัวลดลงร้อยละ 1 และร้อยละ 1.5 เท่านั้น

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายนที่ผ่านมา การส่งออกมีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 มีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 888,666 ล้านบาท (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือนกันยายนขยายตัว 1.0%) ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,383.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 825,310 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนกันยายน 2566 เกินดุลเท่ากับ 2,092.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 63,355 ล้านบาท

โดยการประเมินการส่งออกปี 2567 สรท.คาดว่าการส่งออกของไทยทั้งปีจะขยายตัว 0-2% แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องดูตัวเลขการส่งออกในเดือนธันวาคม 2566 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง และจากการที่ส่งออกของไทยกลับมาขยายตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เชื่อว่าการส่งออกในปีหน้าจะดีขึ้น

ที่มา สยามรัฐ