เทศกาลดิวาลี-ฤดูหนาวหนุนนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มดันยอดรวมพุ่งทะลุ 23 ล้านคน

น.ส. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา (6-12 พ.ย. 66) มีวันหยุดในช่วงเทศกาลดิวาลีในมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนขยายตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก คิดเป็น 28.65% หรือเพิ่มขึ้น 49,918 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

อีกทั้งมีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วงฤดูหนาว ทำให้นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.28% 5.71% และ 3.11% ตามลำดับ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4

ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 611,121 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 53,567 คน คิดเป็น 9.61% (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 66) คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 87,303 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 112,349 คน รองลงมา ได้แก่ จีน 68,701 คน รัสเซีย 41,073 คน เกาหลีใต้ 31,806 คน และอินเดีย 26,487 คน

สำหรับสัปดาห์นี้ คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว การเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยการยกเลิกบัตรตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตลอดจนภาวะสงครามของอิสราเอลที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 23,241,338 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 981,690 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 มาเลเซีย 3,824,445 คน รองลงมา คือ จีน 2,902,462 คน เกาหลีใต้ 1,375,958 คน อินเดีย 1,354,712 คน และรัสเซีย 1,170,203 คน ตามลำดับ

 

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์