“ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูสุดฮอต พาณิชย์ชี้เป้าใช้ FTA ขยายส่งออก

“ข้าวเหนียวมะม่วง” ถือเป็นขนมหวานไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนานาประเทศ เนื่องจากมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งล่าสุด เว็บไซต์จัดอันดับอาหารระดับโลก TasteAtlas ได้จัดอันดับให้ข้าวเหนียวมะม่วงไทย ติดอันดับ 2 ของโลก ในฐานะพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุด ทำให้สินค้าดังกล่าว รวมทั้งมะม่วงสด และข้าวเหนียว ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสทองที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อปลดล็อคกำแพงภาษีนำเข้า

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากสถิติการค้าระหว่างประเทศ ไทยส่งออกมะม่วงสดไปตลาดโลกปริมาณเฉลี่ยกว่าปีละ 1 แสนตัน มูลค่ามากกว่า 3 พันล้านบาท โดยในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 67) ไทยส่งออกมะม่วงสดไปตลาดโลก มูลค่า 1,626 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA มูลค่าถึง 1,580 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 130 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนกว่า 97% ของการส่งออกมะม่วงทั้งหมด ขณะที่ไทยส่งออกข้าวเหนียวไปตลาดโลกกว่าปีละ 1.4 แสนตัน มูลค่ามากกว่า 3.5 พันล้านบาทต่อปี โดยในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 67) ไทยส่งออกข้าวเหนียวไปตลาดโลก มูลค่า 1,021 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA มูลค่าถึง 688 ล้านบาท ขยายตัว 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนกว่า 67% ของการส่งออกข้าวเหนียวทั้งหมด

ทั้งนี้ ไทยเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอันดับ 5 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มข้าวเหนียวอันดับที่ 2 ของโลก

ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับคู่ค้า 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นแต้มต่อทางการค้าให้กับสินค้าของไทย

โดยสินค้ามะม่วงสด 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนฯ เวียดนาม เมียนมา และมาเลเซีย) จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว เหลือเพียง สปป.ลาว เก็บภาษี 5% กัมพูชา เก็บภาษี 5% และเกาหลีใต้ เก็บภาษี 24%

สินค้าข้าวเหนียว 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไนฯ และชิลี ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว ส่วนประเทศอื่นๆ ได้ตกลงที่จะลดภาษีนำเข้าให้ไทย อาทิ จีน ลดภาษีเหลือ 50% อินโดนีเซีย ลดภาษีเหลือ 30% และมาเลเซีย ลดภาษีเหลือ 32%

สำหรับสินค้าข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมรับประทาน 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว

สำหรับตลาดคู่ค้า FTA ที่นำเข้ามะม่วงสดมาแรง อาทิ อาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน โดยพันธุ์มะม่วงของไทยที่ได้รับความนิยม อาทิ น้ำดอกไม้ มหาชนก และเขียวเสวย ขณะที่สินค้าข้าวเหนียวของไทยได้รับความนิยมสูงในตลาดจีนและอาเซียน ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และมีผลผลิตป้อนตลาดได้ตลอดทั้งปี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์