รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-คุนหมิง ช่วยพัฒนาโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการที่เปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาสนามบินและกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางการการบินที่สำคัญในภูมิภาค โดยสนามบินอู่ตะเภา หากเป็นไปตามแผนจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคนภายใน 5 ปี รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนภายใน 10 ปี ซึ่งในแต่ละปี ภูมิภาคอาเซียนมีการเดินทางปีละหลายล้านคน ดังนั้นต้องมีการเชื่อมโยงระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่าง 3 สนามบินให้เดินทางได้อย่างสะดวก

Cr : มติชน


———————