ดีแทค-ทรูควบรวมเสร็จสมบูรณ์จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช (ขวา) ประธานคณะผู้บริหาร และคุณชารัด เมห์โรทรา (ซ้าย) รองประธานคณะผู้บริหาร “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

1 มีนาคม 2566 – ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ตามที่คณะกรรมการของทั้งสอง คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบริษัท อาทิ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยวันนี้ (1 มีนาคม 2566) บริษัทใหม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็น ประธานคณะผู้บริหาร และคุณชารัด เมห์โรทรา เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทีมกฎหมายทรูและดีแทค นำทีมพนักงานรับหนังสือรับรองฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

*******************

dtac & True Amalgamation Complete Under New Corporate Name “True Corporation Public Company Limited”

March 1, 2023 – dtac and True have completed their amalgamation process by receiving their commercial license from the Department of Business Development, Ministry of Commerce under the name “True Corporation Public Company Limited”.

This follows the joint shareholders meeting of dtac and True on 22 February 2023, which considered and resolved matters relating to the new company formed as a result of the amalgamation including registered capital, number of shares, share price, and paid-up capital. As of today (March 1, 2023), the new corporate name has been applied to the Department of Business Development, Ministry of Commerce for approval.

Furthermore, the board of directors of the new company has appointed Mr. Manat Manavutiveth as the Chief Executive Officer and Mr. Sharad Mehrotra as Deputy Chief Executive Officer today.