กลุ่มทรู ร่วมกับ ซัมซุง นำทัพทีมอะคาเดมี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพจัดอบรม เรื่อง “พื้นฐานโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต และการซ่อมมือถือพื้นฐาน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย คุณประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะวิชาชีพเรื่อง “พื้นฐานโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต และการซ่อมมือถือพื้นฐาน” ซึ่ง กลุ่มทรู นำโดย คุณธนิกา วิสุทธิพันธ์ ที่ปรึกษา และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดย คุณจองชุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานโครงข่ายโทรศัพท์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เด็กและเยาวชน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มทรู อาทิ คุณพนมพร ยิ้มศรีใส รองผู้อำนวยการ True Technician Academy และคุณธนินท์ ฐิตโชติ ผู้จัดการ ดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ (ซ้ายสุด)ร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกซ่อมการต่อหัวสายไฟเบอร์ใยแก้ว การเชื่อมสายใยแก้วให้สัญญาณสื่อสารผ่านไปได้ที่อุปกรณ์ รวมไปถึงวิธีแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีการอบรมความรู้พื้นฐานโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ของซัมซุงอีกด้วย ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการอบรมฯ อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นการสร้างประสบการณ์  รวมถึงสร้างรายได้ ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

Cr.entechreview