เรื่องความปลอดภัย เราจริงจัง!

“ทรู” ยกระดับเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทีมช่างในการเข้าปฏิบัติงานและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ในบ้านของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคลายกังวล มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยในการรับบริการจากช่างทรู

เพราะความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งที่เราห่วงใยที่สุด ทรูเคียงคู่สู้โควิด ❤️
#ทรูเคียงคู่สู้โควิด #ช่างทรูยกระดับมาตรการป้องกันโควิด #COVID19