สุดยอดการแสดง ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563 รร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในงานตัดสินและมอบรางวัล การประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ผนึกกำลัง กระทรวงวัฒนธรรม โดย คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา บมจ.ทรู คอร์ปเรชั่น พร้อมผู้สนับสนุน ได้แก่ ธนาคารออมสิน

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ ในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การแสดงลำตัดต่อต้านการทุจริต รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา การแสดงโนรารวมใจ ต้านภัยทุจริต รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 80,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ การแสดงฟ้อนซอปูจา พุทธรรมาต้านทุจริต รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 40,000 บาท ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 208 ทีม 64 จังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 8 ทีมที่เป็นที่สุดของการประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ โดยการแสดงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีม จะได้รับการนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สามาถชมเทปบันทึกภาพการประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศได้ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37

Cr.True