คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาตัดสินภาพถ่าย โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

2 ตุลาคม 2564 : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 655,000 บาท

หลังจากที่ปิดรับผลงานในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา มีช่างภาพทั่วประเทศสนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งหมด 2,447 ภาพ มากที่สุดตั้งแต่จัดประกวดมาตลอด 27 ปี จากช่างภาพหัวใจรักธรรมชาติจำนวน 451 คน โดยแบ่งเป็นภาพในระดับบุคคลทั่วไป 2,213 ภาพ 406 คน และภาพในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 234 ภาพ 45 คน

ในการนี้คณะผู้ดำเนินการประกวด ฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสาขา ได้แก่คณะกรรมการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศและระดับโลก, ศิลปินแห่งชาติ, นักวิชาการสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกียรติร่วมตัดสินผลงาน อาทิ ดร.อาชว์ เตาลานนท์, ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์, ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ, ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ผศ.ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ, ดร.ก่องกานดา ชยามฤต, คุณปรีดิ์ บุรณศิริ, คุณไพศาล เจริญจรัสกุล, คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, คุณดวงดาว สุวรรณรังษี, คุณนัท สุมนเตมีย์, คุณวินิจ รังผึ้ง, คุณสมชาย สุริยาสถาพร, ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์, คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ, คุณสินธุยศ จันทรสาขา, คุณนิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์ และคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ รวมคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 20 ท่าน ร่วมตัดสินภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับในปีนี้มีภาพที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้น จำนวน 141 ภาพ ทั้งในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยทุกภาพล้วนถ่ายทอดและสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและป่าไม้ออกมาได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายจนได้ ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถเข้าไปชื่นชมภาพถ่ายอันงดงามได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ : https://www.facebook.com/CPPhotoContest

#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPG #CPF #true #truetogether #DNP
#JungleCoffee #โลตัส #ทรูปลูกปัญญา
#ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม #ประกวดภาพถ่าย
#ถ่ายภาพ #ภาพธรรมชาติ #ภาพสัตว์ป่า