ปลูกความดีเพื่อสังคมไทย…ทรู ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้ารวมกว่า 26 ล้านบาท สมทบทุนการดำเนินงาน 19 มูลนิธิ

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2565 – กลุ่มทรู ตอกย้ำความมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดช่องทางให้ลูกค้าทรูและคนไทยร่วมปลูกความดี ด้วยการบริจาคเงินให้มูลนิธิและองค์กรการกุศล ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ที่ลูกค้าทรู สามารถใช้ ทรูพอยท์แลกแทนเงินบริจาค, แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจนระบบ USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 26,704,751.26 บาท ในโอกาสนี้ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ได้เป็นตัวแทนลูกค้าทรูในการส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าวแก่ 19 มูลนิธิ ดังนี้

• มูลนิธิชัยพัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 606,766 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ โดยจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

• สภากาชาดไทย โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 3,825,089 บาท ในโครงการพลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เพื่อชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง

• มูลนิธิรามาธิบดี โดย นางพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์สิริ ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 3,397,868 บาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการ “ร่วมปันน้ำใจ พาชาติไทย ฝ่าวิกฤต” สบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

• มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 1,028,571 บาท ในโครงการ “ปันน้ำใจช่วยพี่น้องชาวใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค

• มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 6,704,875 บาท ในโครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ” เพื่อจัดซื้อเตียง และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงในห้องผู้ป่วยเด็กวิกฤต (ICU) สร้างปาฎิหาริย์ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยเด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะผิดปกติแต่กำเนิด

• มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดย คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 513,010 บาท ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

• มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดย ทันตแพทย์หญิงยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 1,991,382.18 บาท สนับสนุนการผ่าตัด รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน และสนับสนุนการฝึกอบรมทางการแพทย์ รวมทั้งจัดส่งกล่อง Smile Box กล่องแห่งรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับดูแลตนเอง ก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 284 กล่อง

• โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 156,200 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ที่เป็นศูนย์วิจัยและนวัตกรรมครบวงจร เน้นการรักษาแบบ Telehealth รวมถึงพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 689,800 บาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ.สมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

• มูลนิธิกระจกเงา โดย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 340,823.08 บาท สมทบทุนโครงการ “หาย(ไม่)ห่วง” โดยนำไปผลิตริสแบนด์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอาหารหลงลืม หรือเป็นโรคสมองเสื่อม รวมทั้งผู้พลัดหลงให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

• โครงการ “คนไทยรักช้าง” โดยสมาคมสหพันธ์ช้างไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,798,000 บาท เพื่อช่วยเหลือควาญช้างและช้าง บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและสุขภาพของช้างเลี้ยงในเครือข่ายของสมาคมฯ จำนวน 223 ปาง ทั่วประเทศ

• องค์กรยูนิเซฟ รับมอบเงินจำนวน 3,732,938 บาท สมทบทุนช่วยเหลือเด็กในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด
• มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับมอบเงินจำนวน 534,432.72 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

• มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ ผู้ทำการแทนประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 51,600 บาท สมทบทุนกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

• โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 33,900 บาท สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณโณ”

• คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าทีมวิจัยยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 6,450 บาท สมทบทุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

• มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 21,710 บาท สมทบทุนโครงการค่าอาหารช้างเพื่อปางช้างที่รับผลกระทบโควิด-19

• มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ รับมอบเงินจำนวน 10,360 บาท สมทบทุนโครงการสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ

• มูลนิธิแพทย์ชนบท โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท เป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 272,890 บาท สมทบทุนโครงการจัดทำเต็นท์ความดันติดลบ (Negative Pressure Tent) ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลน 150 แห่งทั่วประเทศ

#TrueTogether #CSRTrue #ปลูกความดี #ทรูปลูกปัญญา