เยาวชนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ร่วมเรียนรู้ เข้าใจ ความสำคัญของนกกระเรียนพันธุ์ไทยต่อระบบนิเวศและวิถีชุมชน พร้อมร่วมเป็นแนวร่วมรายงานพิกัดพบนกผ่านแอปพลิเคชั่น ดูนก พัฒนาโดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา

7 มิถุนายน 2565 : กลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัด “กิจกรรมอบรมเครือข่ายอนุรักษ์นกระเรียนพันธุ์ไทย” ณ. ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์ ให้กับนักเรียนและครูจาก รร.บัวหลวงวิทยาคม จำนวน 53 คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ในพื้นที่แหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของเยาวชนและชุมชนนำไปสู่การสร้างแนวร่วมการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยมี คุณณัฐวัฒน์ แปวกระโทก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จากองค์การสวนสัตว์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทย ความสำคัญของการทำนาอินทรีย์ที่มีต่อนกกระเรียน และ นำน้อง ๆ ทำกิจกรรมภาพพิมพ์นกกระเรียนอันเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เยาวชนได้เกิดความรักและหวงแหนสัตว์ที่มีความสำคัญของบ้านเกิด และกลุ่มทรู ได้แนะนำการใข้แอปพลิเคชั่นดูนก และ สอนการรายงานการพบนกกระเรียน ให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานจริงอีกด้วย โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังร่วมเสนอแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนให้ขยายวงกว้างไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และจะร่วมงานกับชุมชน ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสอนชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์อีกด้วย

แอปพลิเคชั่นดูนก
แอปพลิเคชั่นที่มีข้อมูลนกในประเทศไทยกว่า 800 ชนิด พร้อมไปด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทั้งดูข้อมูลนกที่พบ บันทึกการพบนก รายงานการพบนก และ ทราบข้อมูลสถานที่ดูนกที่นิยมในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถรายงานการพบนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้อีกด้วย

ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่นดูนกได้แล้ววันนี้ที่

Apple iOS : https://apps.apple.com/us/app/doo-nok/id1336825929
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truecorp.doonok