กลุ่มทรู ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรคมนาคมเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประกาศของ DJSI และยังคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีซ้อน

กลุ่มทรู ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรคมนาคมเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประกาศของ DJSI และยังคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีซ้อน ทำให้กลุ่มทรู บันทึกประวัติศาสตร์บนเวทีความยั่งยืนระดับโลก ด้วยสถิติใหม่ครองแชมป์ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง 4 ปีซ้อน ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างคุณค่าระยะยาว ตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ