กลุ่มทรู จับมือมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรม “Movement for Life เสริมสร้างพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหว” ให้กลุ่มเด็กพิเศษ ณ สตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นางวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อนศิลปะ และนายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมกิจกรรม Movement for Life กิจกรรมอบรมสื่อการสอนการเคลื่อนไหวเพื่อเด็กพิเศษ จัดขึ้นระหว่าง 29-30 ต.ค. 2565 ในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษทั่วประเทศ ได้เข้าร่วม

โดยทรู ในฐานะภาคีข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 2 มูลนิธิมาต่อเนื่องหลายปี ได้นำคลิปสื่อการเรียนรู้ของมูลนิธิเพื่อนศิลปะ ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินระดับโลก Bruno Rodrigues (บรูโน่ โรดดิเกซ) จำนวน 12 ตอน เปรียบเสมือนคู่มือ 12 ประการที่จะใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางจิตใจและร่างกายผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวให้แก่เด็กพิเศษ ลงบน แพล็ตฟอร์ม TrueID ซึ่งมีฐานผู้ใช้บริการกว่า 30 ล้านราย โดยผู้ปกครองสามารถเข้าเรียนรู้คลิปดังกล่าวและนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กพิเศษ ในความดูแล โดย บรูโน่ เป็นศิลปินชาวโปรตุเกสผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างานร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มออทิสติก และ A.S.D. โดยนำผู้ป่วยเข้าร่วมค้นหาและดึงเอาศักยภาพของตน ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ผ่านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมครั้งนี้ ตอกย้ำเป้าหมายสำคัญของกลุ่มทรู ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการนำเทคโนโลยี ตลอดจนศักยภาพด้านต่างๆของบริษัท เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และครอบครัว ให้มีโอกาสได้เข้าถึงบริการ องค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างการยอมรับของคนในสังคม สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างพลังใจให้กับน้องๆ และครอบครัวในการยืนหยัดในสังคมอย่างเข้มแข็ง และเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

คลิปสื่อการเรียนรู้ Movement for Life :
https://www.trueid.net/watch/th-th/series/NDz6odWxyyVD/W3rv2yXJrDO3

‘ปลูกความดี ทรูปลูกปัญญา’

#Truetogether #CSRTrue #TrueID #Trueplookpanya
#มูลนิธิออทิสติกไทย #มูลนิธิเพื่อนศิลปะ