🌏16 กันยายน… ‘วันโอโซนโลก’

🌎โอโซน ก๊าซสีน้ำเงินที่ห่อหุ้มโลก มีหน้าที่สำคัญในการเป็นเกราะป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ โดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่ด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็น ที่ต้องใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสารซีเอฟซีเป็นจำนวนมาก มีส่วนทำให้ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย ส่งผลให้รังสียูวีเข้าสู่พื้นโลกมากขึ้น อาจทำให้ประชากรทั่วโลกในอีก 40 ปีข้างหน้า มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งผิวหนังสูงถึง 19 ล้านคน และอีก 130 ล้านคนจะเป็นโรคต้อกระจก

🌍ในปี 2528 นานาประเทศจึงได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนขึ้น เรียกว่า ‘อนุสัญญาเวียนนา’ และต่อมาในปี 2530 ได้ลงนามร่วมกัน ใน ‘พิธีสารมอลทรีออล’ โดยกำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็น’วันโอโซนโลก’

“ลดใช้สารซีเอฟซี ลดภาวะโลกร้อน พิทักษ์ชั้นโอโซน เพื่ออากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน”

👉🏻ชมคลิปวันโอโซนโลก >>>> https://youtu.be/mkoIx78Y-Qo

‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’

#วันโอโซนโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPG #CPALL
#true #ซีพีร้อยเรียงความดี
#DNP #JungleCoffee
#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม