คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำ 12 ชมรม ฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565

14 พฤศจิกายน 2565 : มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมให้คำแนะนำชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 12 ชมรม ฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565

โดยคุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา กล่าวต้อนรับ นักศึกษา – อาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมแสดงความยินดี จากนั้นน้อง ๆ ทั้ง 12 ชมรม ฯ ได้เข้ารับฟังคำแนะนำการดำเนินงานชมรม ฯ และการเตรียมตัวประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อาทิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาจารย์พิเศษ และนักวิชาการด้านสื่อสารองค์กร, นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์และรองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, ภญ.ชนนิกานต์ ชัยชนะสกุล และคุณศริยา อ่อนนุ่ม ตัวแทนผู้พัฒนา BSE Application ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 12 ชมรม ฯ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน และตัดสินในรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101

#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #Truetogether #ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา