17 สิงหาคม ‘วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ’

‘พะยูน’ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รูปร่างคล้ายแมวน้ำ อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น ในเมืองไทยพบได้ที่ เกาะลิบง จังหวัดตรัง พะยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก และยังเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของหญ้าทะเลอีกด้วย

และพะยูนเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกของประเทศไทยที่กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีสถานะใกล้สูญพันธุ์

หยุดล่า❗️
หยุดคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย
หยุดทำลายระบบนิเวศของหญ้าทะเล
เพื่อให้ ‘พะยูน’ นางเงือกแห่งท้องทะเล
อยู่คู่ท้องทะเลไทยไปตราบนานเท่านาน

👉🏻ชมคลิป ‘วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ’ : https://youtu.be/9vHlW7mEFOs

#วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus #true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี #DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม