กลุ่มทรู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดศูนย์เรียนรู้ “True Touch Customer Experience Academy” เตรียมพร้อมสู่อาชีพในอนาคต พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา 210,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 16 พฤศจิกายน 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ (กลาง) รองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กลุ่มทรู โดย คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดย คุณวุฒิชัย รักชาติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา True Touch Customer Experience Academy ภายใต้โครงการ Contact Center Anywhere สนับสนุนโดย สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ

เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะฝึกอาชีพด้านการบริการลูกค้า รวมถึงให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการจริง อันเป็นการเสริมสร้างอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยศูนย์บริการแห่งนี้ จะมีพนักงานปฎิบัติงานแบบเต็มเวลา รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้มาฝึกงานแบบพาร์ทไทม์ ในแต่ละวันจะประจำที่ศูนย์กว่า 80 คน

และในโอกาสดังกล่าว บริษัท ทรู ทัช จำกัด โดย มร. ยูตะ อิวามะ (ภาพ 2 – ที่ 3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 210,000 บาท แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2564 อีกด้วย