โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

16 กันยายน 2565 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนว เสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวางแผนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้น้อง ๆ มัธยมปลายกลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา จากทรูปลูกปัญญา “พี่ต้น” สุวัจชัย ลีจ้อย ผ่าน true VROOM

กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมแบบต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ระบบ TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลาย น้อง ๆ เยาวชนในต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ และการวางแผนศึกษาต่อ ทำให้หลายคนต้องเสียโอกาสเดินตามความฝัน

โดยในกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ น้องๆที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของระบบ TCAS ดังหัวข้อต่อไปนี้
✅เข้าใจการแข่งขันระบบ TCAS
✅การค้นหาตนเอง
✅การนำข้อมูลจากการค้นหาตนเองไปสู่การเลือกคณะ

กิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถให้น้องๆได้เข้าใจของระบบ TCAS สามารถวางแผนการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ และเดินทางตามความฝันของตัวเองได้

#TCAS #กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย #แนะแนวการศึกษา #โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ #ทรูปลูกปัญญา #truetogether #Cpร้อยเรียงความดี #trueVROOM