ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมมาก… หนุนมาตรการกสทช. ป้องกันภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เตรียมส่ง SMSแจ้งลูกค้าที่ถือครอง 6 ซิมขึ้นไป ทยอยยืนยันตัวตนได้ที่ช็อปหรือออนไลน์ ตั้งแต่ 16 มกราคม 2567

  • ลูกค้าถือครองซิมตั้งแต่ 6 – 100 ซิม ยืนยันตัวตนภายใน 13 ก.ค.2567

  • ลูกค้าถือครองซิมตั้งแต่ 101 ซิมขึ้นไป ยืนยันตัวตนภายใน 14 ก.พ. 2567

กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2567 – กสทช. โดย พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร (ซ้าย) กรรมการ กสทช.ด้านกฎหมาย ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร ยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเดือดร้อนในวงกว้างด้วยการตัดวงจรการโทรตั้งแต่เริ่มต้น โดยก่อนหน้านี้ได้มีการระงับเบอร์โทรต้องสงสัยที่โทรออกมากผิดปกติ และล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนมาตรการภาครัฐที่ขอให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช และดีแทค ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่ถือครองซิมการ์ด 6 เลขหมายขึ้นไป ให้ทยอนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งลูกค้าเจ้าของเลขหมายผู้ถือครองซิมตามที่กำหนด  ทยอยดำเนินการลงทะเบียนเพื่อให้ใช้งานซิมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ต้องยืนยันตัวตนภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2567 และ ผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่ 6 – 100 เลขหมาย ต้องยืนยันตัวตนภายใน 13 กรกฎาคม 2567 โดยลูกค้าทรูมูฟ เอช  สามารถยืนยันการถือครองเลขหมาย ผ่านทรูช็อปทั่วประเทศ หรือ https://www.true.th/re-id/true และลูกค้าดีแทค สามารถยืนยันการถือครองเลขหมาย ผ่านศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ หรือ https://www.true.th/re-id/dtac

คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากกรณีภัยคอลเซ็นเตอร์และการโกงทางไซเบอร์ที่ระบาดสร้างความเสียหายต่อประชาชนทำให้เกิดความสูญเสียเป็นเม็ดเงินมหาศาลอย่างต่อเนื่อง ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ต้องมีส่วนร่วมขจัดภัยที่เกิดจากการสื่อสารของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงมาในยุคดิจิทัล และดูแลลูกค้าทุกคนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าว  โดยยินดีร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ซึ่งล่าสุดพร้อมสนับสนุนตามมาตรการของสำนักงานกสทช. เรื่องการยืนยันตัวตนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยได้พัฒนาและวางระบบที่มีความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และดีแทค ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่ถือครองซิมตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ใช้งานซิมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการส่ง SMS แจ้งลูกค้าตามข้อกำหนด ให้ทยอยลงทะเบียนตามวันเวลาที่สะดวกภายในระยะเวลาที่กำหนด คือลูกค้าที่ถือครองซิมตั้งแต่ 6 – 100 ซิม ยืนยันตัวตนภายใน 180 วัน ถึง 13 ก.ค.2567 และลูกค้าที่ถือครองซิมตั้งแต่ 101 ซิมขึ้นไป ยืนยันตัวตนภายใน 30 วันหรือถึง 14 ก.พ. 2567ทั้งที่ช็อป และออนไลน์ที่มั่นใจในความปลอดภัยได้ด้วยระบบ OTP

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูและดีแทค สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. ทรูช็อป หรือ ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ
  2. ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ https://www.true.th/re-id/true และ https://www.true.th/re-id/dtac

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ทรูมูฟ เอช 1242 และ ดีแทค 1678

ที่มา ทรู