กลุ่มทรู ร่วมสัมมนา METALEX AI Forum 2020 อุตสาหกรรมวิถีใหม่ กับเทคโนโลยีเอไอแห่งอนาคต ในงาน METALEX ครั้งที่ 34

กลุ่มทรู โดย คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ร่วมงาน METALEX 2020 ครั้งที่ 34 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะการ อันดับ 1 ของอาเซียน จัดโดย บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “ปลุกกระแส 5G เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ในการสัมมนา METALEX AI Forum 2020 อุตสาหกรรมวิถีใหม่ กับเทคโนโลยีเอไอแห่งอนาคต ตอกย้ำความเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ นวัตกรรมต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย และ ยกระดับธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด และนายพรเทพ สุรัตนาวงศ์กูร Client Technical Leader. บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมบรรยายภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Cr.True