๑๔ ชมรมถันยรักษ์ฯ โครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖ เข้ารับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมนำเสนอโครงการฯ รอบชิงชนะเลิศ

๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ : มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมให้คำแนะนำ ๑๔ ชมรมถันยรักษ์ฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชติมะเร็งเต้านม’ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖ เพื่อร่วมสานต่อเจตนารมณ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยมะเร็งเต้านม รวมถึงรู้จักป้องกันตนเองจนเกิดเป็นรูปธรรม ผ่านระบบออนไลน์
.
โดยได้รับเกียรติจาก คุณประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา, นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีกับชมรมฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
.
โดยน้อง ๆ ทั้ง ๑๔ ชมรมฯ ได้เข้ารับฟังคำแนะนำการดำเนินงานชมรมฯ รวมถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อาทิ นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และรองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, คุณประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา, คุณนันทพร อทะวงษา ตัวแทนจากทีม True Digital Health
.
ร่วมลุ้นติดขอบเวทีในการประกวดรอบชิงชนะเลิศวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ หรือเชียร์สดได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘Thanyarak Breast Center’ ว่าชมรมถันยรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏใด จะคว้ารางวัลชนะเลิศปีนี้…
.

         
ปลูกความรู้ ทรูปลูกปัญญา

#สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม #มูลนิธิถันยรักษ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา