🦈30 สิงหาคม ‘วันฉลามวาฬโลก’

‘ฉลามวาฬ’ เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตาเหมือนวาฬ แต่มีรูปร่างเหมือนฉลาม ใช้เหงือกในการหายใจ หางตั้งฉากกับพื้น ว่ายเคลื่อนที่ด้วยการโบกซ้ายขวา แม้จะเป็นฉลาม แต่อาหารหลักของฉลามวาฬก็คือ แพลงตอน กินอาหารด้วยการว่ายน้ำอ้าปากให้น้ำทะเลไหลเข้าปาก แล้วใช้ซี่เหงือกในการกรองอาหารนั่นเอง

แต่ด้วยการประมงที่เกินขนาด และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงปัญหาจากขยะทะเล ส่งผลกระทบให้ฉลามวาฬลดน้อยลง และจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

“ดูแลให้ท้องทะเลใสสะอาด
เพื่อยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล
ได้อยู่คู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

👉🏻ชมคลิป ‘วันฉลามวาฬโลก’ >>>> https://youtu.be/4_Cth3Ypzcc

‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’

#วันฉลามวาฬโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus #true #ซีพีร้อยเรียงความดี #DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม