กลุ่มทรู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผนึกกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมาย Science-based Target (SBT)

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรูโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มทรูจากหลายหน่วยงานกว่า 30 คน ร่วมกับที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมออนไลน์ ผ่าน TRUE VROOM เปิดโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมาย Science-based Target (SBT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  โดยกลุ่มทรูได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 องค์กรให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Science-based Targets (SBT) เป็นการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน
2 องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การจำกัดอุณหภูมิให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยเป้าหมายจะต้องอยู่บนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในขณะที่ปัจจุบันโลกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ชีวิตขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Age of Electro Life) มีการใช้เครือข่ายเทคโนโลยี 5G การเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เช่น ระบบ AI , IoT ทำให้การใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขี้น ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายและทั่วโลกให้ความสำคัญ

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในปี 2030 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับ Paris Agreement และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN SDG 13: Climate Action)

นอกจากการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันศึกษาประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทั้งทางตรง (Scope 1) ทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) และทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) เพื่อช่วยให้ กลุ่มทรู ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มทรูให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

Cr:  True Sustainable