ทรู คลิกไลฟ์ดึงศักยภาพ 2 นักเรียน ชั้น ม.4 จากกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Gold Prize จากเวทีนานาชาติ รายการ ROBOQUEST ในงาน “Beaconhouse International Student Convention 2024”

กรุงเทพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิรัติสัย ภุมรินทร์ และนางสาวพรรณอัปสร ฉัตรแก้วมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Gold Prize และอีก 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ Robotics Top Award และ Excellence in Design Award จากการแข่งขันโรโบติกส์ ในงาน “Beaconhouse International Student Convention 2024” รายการ ROBOQUEST เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในเครือบีคอนเฮาส์ทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมแข่งขันทางด้านกีฬาและวิชาการ ประกอบด้วยวิชาความรู้รอบตัว ศิลปะ หุ่นยนต์ และผู้ประกอบการ (entrepreneurship) รวมทั้งแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่หลากหลายในเวทีนานาชาติ ซึ่งปีนี้มี 6 ประเทศ จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมได้แก่ มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศไทย ซึ่งในปีนี้กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องๆ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Prize จากการแข่งขันโรโบติกส์ ในงาน Beaconhouse International Student Convention 2024 มาได้ โรโบติกส์เป็นวิชาที่สำคัญมาก สำหรับการศึกษาในยุค 5.0 โดยเฉพาะทักษะการสร้างหุ่นยนต์ ทักษะด้าน AI หรือ การเขียนโค้ดดิ้ง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและการทำงานต่อไปในอนาคต ทรู คลิกไลฟ์ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโรโบติกส์ โดยหลักสูตรโรโบติกส์ของเราจะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้แบบ STEAM Education การเพิ่มเติมทักษะต่างๆ เหล่านี้ทำให้เด็กสามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ หรือคิดในเชิงระบบได้ ปัจจุบันนี้โลกหมุนเร็วเด็กๆ ควรได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ โดยทรู คลิกไลฟ์ จะอยู่เคียงข้างเป็นครอบครัวที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทางการเรียนรู้เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจในอนาคตให้กับน้องๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดที่ให้ความเชื่อมั่นมาตลอด 15 ปี สำหรับการใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรของทรู คลิกไลฟ์ ทั้ง เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ อังกฤษ จีน โรโบติกส์ และดนตรี”

นายนิรัติสัย ภุมรินทร์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต เล่าว่า “การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้เปิดประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากต่างชาติ แล้วก็ได้เรียนรู้จากคู่แข่ง เหมือนได้เอาความรู้ในห้องเรียน มาใช้จริง ก่อนแข่งได้รับการโค้ชชิ่งจากทีม ทรู คลิกไลฟ์ ตั้งแต่ทฤษฎีต่างๆ อย่าง การเขียนโค้ด การปล่อย หุ่นยนต์ แล้วก็กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางการทําภารกิจอย่างไรให้ได้คะแนนมากที่สุด”

นางสาวพรรณอัปสร ฉัตรแก้วมณี นักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต ยังกล่าวว่า “ดีใจที่ได้รับ รางวัลแล้วก็ประทับใจเพื่อน ๆ ทุกทีมที่เข้าแข่งขันที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างดี ขอบคุณพี่ ๆ โค้ชจาก ทรู คลิกไลฟ์ ที่คอยฝึกฝนและขอบคุณโรงเรียนที่สนับสนุน ให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีค่ะ”

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด อย่างหลักสูตรโรโบติกส์ เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชน อาทิ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนได้ โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ติดต่อ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

 

True Click Life Unleashes the Potential of Two Grade 10 Students from Beaconhouse Yamsaard School Winning the coveted Gold Prize at the international stage, from the ROBOQUEST competition held at the “Beaconhouse International Student Convention 2024”

Bangkok February 19, 2024 – True Click Life , a trailblazer in innovative and holistic learning solutions led by Dr. Naetchanok Wipatasinlapin, Head of Strategy and Educational Division at True Corporation extends a heartfelt congratulations to Mr. Niratsai Phummarin and Miss Panaapsorn Chatkaewmanee Both are Grade 10 students from Beaconhouse Yamsaard School, who clinched the coveted Gold Prize and two additional special awards, namely the Robotics Top Award and Excellence in Design Award. The recognition is part of the ROBOQUEST competition held at the “Beaconhouse International Student Convention 2024.” This event serves as an opportunity for students within the global Beaconhouse network to exchange knowledge and engage in new learning experiences, coupled with competitions in both sports and academics. The competition includes various subjects such as self-awareness, arts, robotics, and entrepreneurship. Additionally, it provides a platform to showcase the diverse cultures of each participating nation on the international stage. This year, the event featured the participation of 6 out of 10 countries, namely Malaysia, Oman, Pakistan, the Philippines, the United Arab Emirates, and Thailand. Beaconhouse Yamsaard School had the privilege of hosting the competition, bringing together schools from different nations to compete, learn, and celebrate cultural diversity on the international stage.

Dr. Naetchanok Wipatasinlapin, Head of Strategy and Educational Division at True Corporation, expressed “Congratulations and admiration to the students who have earned the Gold Prize in the robotics competition at the Beaconhouse International Student Convention 2024. Robotics holds significant importance in education, particularly in the era of Industry 5.0, where skills in robotics, AI, and coding are crucial for learning and enhancing career opportunities in the future. True Click Life  places a high emphasis on robotics, integrating it into our curriculum as part of STEAM Education to develop various skills. These skills enable children to solve problems, think critically, and approach issues systematically, which is essential in today’s rapidly evolving world. Learning these subjects is vital for children in the fast-paced world we live in today. True Click Life  stands alongside families, offering support to foster comprehensive learning experiences, inspiring and empowering children to their fullest potential. We express our gratitude to the Beaconhouse Yamsaard School group for their 15 years of trust in utilizing True Click Life ‘s innovative and holistic learning curriculum, covering technology, computational thinking, English, Chinese, robotics, and music.”

Mr. Niratsai Phummarin, a Grade 10 student from Beaconhouse Yamsaard School Rangsit, shares, “Participating in this competition has been an eye-opening experience. I’ve had the opportunity to meet new friends from different countries and learn from our competitors. It’s like taking the knowledge we gain in the classroom and applying it in real-life scenarios. Before the competition, we received coaching from the True Click Life  team, covering various theories such as coding, releasing the robot, and strategizing how to maximize our scores by planning our mission routes.”

Miss Panaapsorn Chatkaewmanee, a Grade 10 student from Beaconhouse Yamsaard School Rangsit, also expressed her thoughts, saying, “I am delighted to have received the award and am impressed by all the teams that competed, showcasing their excellent work. I want to express my gratitude to the coaches from True Click Life  who provided us with training, and I appreciate the school for supporting us and giving us this valuable experience.”

Furthermore, True Click Life  places a significant emphasis on developing up-to-date curricula, with a particular focus on the robotics course. This curriculum is crucial in equipping youth with the skills needed for the future, such as analytical thinking, creativity, and problem-solving. It aims to prepare students for a future where technology plays a pivotal role. Private schools interested in participating in True Click Life ‘s curriculum can contact 08-9116-0239 or find additional details at www.trueclick

#TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #สื่อการเรียนรู้