ส่องกลยุทธ์ True Digital Park กับการชูเรื่องรักษ์โลก ดึงสตาร์ตอัป และองค์กรระดับโลกเปิดสำนักงาน

True Digital Park คงจุดแข็งพื้นที่สำหรับสตาร์ตอัป และองค์กรเทคโนโลยี ชูเรื่องรักษ์โลกตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ เผยองค์กรระดับโลกหันตั้งสำนักงานใหญ่ที่ไทยมากขึ้น พร้อมจัดงาน Decarbonize Thailand Symposium 2024 รับกระแสองค์กรเล็กใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องรักษ์โลกมากขึ้น

True Digital Park

True Digital Park จูงใจบริษัทเทคต่อเนื่อง

คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบัน True Digital Park ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สตาร์ตอัป และบริษัทเทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ สนใจเข้ามาใช้งานเป็นสำนักงาน หรืออบรมสัมมนาต่าง ๆ ผ่านความแตกต่าง และความพร้อมของสถานที่ โดยเฉพาะในมุมของพื้นที่สีเขียว

True Digital Park มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 2 แสน ตร.ม. (ไม่รวมส่วนโครงการที่พักอาศัย) แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเกือบ 30,000 ตร.ม. และมีพื้นที่ 80,000 ตร.ม. เป็นพื้นที่สำนักงาน ผ่านกว่า 200 องค์กรที่เช่าใช้พื้นที่ทั้งรูปแบบสำนักงานส่วนตัว และ Co-Working Space

“ด้วยเราไม่ได้วางตัวเป็นสำนักงาน ผ่านการมีพื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่ออกกำลังกาย True Digital Park จึงมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 20,000 คน/วัน ไม่รวมสมาชิกกว่า 14,000 คน ที่เป็นสมาชิกผ่านการทำงานกับองค์กรที่เช่าใช้พื้นที่สำนักงาน กับ Co-Working Space ทำที่นี่แตกต่างกว่าสำนักงานให้เช่าอื่น ๆ”

เชื่อมต่อ 5,800 องค์กรภายในอาคาร

ตัวเลขข้างต้นไม่ใช่จำนวนองค์กรที่เข้ามาใช้งาน True Digital Park ทั้งหมด เพราะที่นี่ยังเชื่อมต่อกับหน่วยงานการศึกษา องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทลงทุน สตาร์ตอัป และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดรวมกว่า 5,800 ราย ช่วยสร้างระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจรูปแบบสตาร์ตอัปที่สำคัญในประเทศไทย

“ถ้าแบ่งคร่าว ๆ จะมีบริษัทลงทุน หรือ VC ราว 80 รายจากทั่วโลก ซึ่งเขาอาจเข้ามาใช้บริการ True Digital Park เดือนละครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูลกับสตาร์ตอัปที่ลงทุน ส่วนสตาร์ตอัปตอนนี้มีกว่า 3,200 ราย ที่ใช้บริการ อีกส่วนสำคัญคือองค์กรด้านเทคโนโลยี เช่น Huawei และ Tencent ที่เข้ามาเช่าสำนักงานกับเรากว่า 100 ราย”

ปัจจุบัน True Digital Park เปิดโครงการมา 6 ปี และวางตัวเป็นศูนย์กลางด้านระบบนิเวศทางเทคโนโลยี ผ่านการรวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาไว้ที่นี่ กล่าวคือ สตาร์ตอัปสามารถติดต่อร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือบริษัทลงทุนโดยมี True Digital Park เป็นต้วกลาง เป็นต้น

ลงทุนสีเขียวรับกระแสรักษ์โลก

ล่าสุด True Digital Park มีการจัดงาน Decarbonize Thailand Symposium 2024: Path to Net Zero Collaboration ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดงานดังกล่าวขึ้น ผ่านการรวบรวมพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรักษ์โลก พร้อมสนับสนุนสตาร์ตอัปที่เดินหน้าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

สตาร์ตอัปกลุ่มดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยคร่าวว่า Climate Tech แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจประกอบด้วย

  • E-Mobility เช่น EV และระบบขนส่ง
  • Decarbonization เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต
  • AgriTech เช่น ระบบบริหารจัดการน้ำ เชื้อเพลิงชีวภาพ และวัตถุดิบทางเลือก
  • Energy เช่น การบริหารจัดการพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ True Digital Park ยังเตรียมลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในโครงการเพิ่ม ถือเป็นการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ True Digital Park เป็นสำนักงานสามารถเดินหน้านโยบายรักษ์โลก เช่น Net Zero หรือ Carbon Neutral ได้ดีขึ้น

ที่มา Brand Inside